Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$published in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 94 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$lang_code in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 100 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$lang_id in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 101 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$sef in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 102 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$published in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 94 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$lang_code in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 100 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$lang_id in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 101 Notice: Undefined property: TableJFLanguage::$sef in /home/webvien/public_html/administrator/components/com_falang/classes/FalangManager.class.php on line 102 Notice: Undefined index: vi-VN in /home/webvien/public_html/components/com_falang/helpers/falang.class.php on line 223 Notice: Trying to get property of non-object in /home/webvien/public_html/components/com_falang/helpers/falang.class.php on line 223 Phòng Tài chính kế toán
lỗi
  • Lỗi trong quá trình tải module You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(253,241,250' at line 4 SQL=SELECT falang_content.reference_field, falang_content.value, falang_content.reference_id, falang_content.original_value FROM phu_falang_content AS falang_content WHERE falang_content.language_id= AND falang_content.published=1 AND falang_content.reference_id IN(253,241,250,255,254,216,23,251,261,257,260,206,223,224,201,104,203,211) AND falang_content.reference_table='modules'
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/table.php on line 406 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/table.php on line 406 Notice: Undefined property: JTableUser::$params in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/user/user.php on line 894 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/webvien/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Phòng Tài chính kế toán

I. Lịch sử thành lập

Ngày 28/3/1958 tên gọi Phòng Tài vụ - Hành chính

Năm 1966 tách thành 2 phòng và được gọi là Phòng Tài vụ

Tên gọi hiện nay: Phòng Tài chính Kế toán

II. Lãnh đạo tiền nhiệm

1. Trưởng phòng:

Ông Trần Lại (1968 – 1978)

Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1982 – 1993)

Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1993 – 2004)

Cử nhân Nguyễn Thị Song Nhị (2004 – 2017)

2. Phó trưởng Phòng:

Ông Trần Lại (1958 – 1968)

Ông Nguyễn Hữu Hiểu (1978 – 1982)

Bà Từ Thị Yến (1970 – 1976)

Cử nhân Nguyễn Thị Kính (1982 – 1993)

Cử nhân Nguyễn Thị Huy (1994 – 2005)

Cử nhân Nguyễn Thị Song Nhị (2003 – 2004)

ThS. Nguyễn Văn Long (7/2015 - 12/2017)   

III. Cơ cấu tổ chức hiện tại

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Long (từ 07/2018 đến nay)

02 Phó trưởng phòng:

ThS Phạm Thị Giang (từ 02/2015 đến nay)

 

Tổng số cán bộ viên chức: 24 người (21 biên chế và 03 hợp đồng); trong đó: 02  thạc sỹ kinh tế, 14 cử nhân kinh tế, 01 kỹ sư, 03 cao đẳng kế toán và 04 kế toán trung học.

IV. Chức năng nhiệm vụ

Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện:

Lập dự toán Ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi dự toán được phê duyệt.

Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định.

Theo kế hoạch Ngân sách và nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu theo tổng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, tài sản, vật tư … theo đúng chế độ chính sách hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện.

Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.

Tổng hợp, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Bệnh viện.

V. Thành tích đạt được

Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm: 2008, 2014 và 2017.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2010 và 2015.

VI. Hướng phát triển

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về hoạt động tài chính kế toán trong Bệnh viện.

Đào tạo 02 thạc sỹ kinh tế.

Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 21:36
Đánh giá
(1 phiếu)
Đọc 17815 lần