webmail

 

 

Phòng Quản lý chất lượng & Công tác Xã hội

  1. I.I.Lịch sử thành lập:

           -          Tiền thân là phòng Quản lý chất lượng và Phòng Công tác xã hội, được thành lập tháng 12/2018

          

  1. I.II.Cơ cấu tổ chức hiện tại:

           -          Trưởng phòng: ThS.BS Nguyễn Hồng Hoa (từ 2018 đến nay)

-                   Phó Trưởng phòng: BSCKII Nguyễn Thị Thúy Vinh

-                   Phó Trưởng phòng: CNDD: Trần An Châu

           -       Tổng số cán bộ viên chức: 07 người; trong đó: 01 BSCKII, 02 ThS BS, 01DS, 01 BS, 01 CNĐD; 01 điều dưỡng trung học.

  1. I.III.Chức năng nhiệm vụ:

             -          Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các Đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

           -          Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố y khoa bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

           -          Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

           -          Tiến hành khảo sát sự hài lòng của người bệnh và cán bộ nhân viên theo các biểu mẫu quy định của Bộ Y tế, phân tích các vấn đề liên quan hài lòng người bệnh và nhân viên y tế để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng;

           -          Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

           -          Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

           -          Đánh giá và công bố định kỳ kết quả thực hiện các mục tiêu và kết quả đầu ra cụ thể của từng Khoa, phòng.

 

   Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh: đón tiếp, chỉ dẫn và hỗ trợ tư vấn cho người bệnh, hỗ trợ người bệnh về tâm lý trong quá trình điều trị.

           -          Tư vấn về các chương trình, chế độ chính sách, giới thiệu các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện

           -          Phối hợp tham gia lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh.

           -          Thông tin, truyền thông và giáo dục sức khỏe.

           -          Kết nối với các kênh truyền thông, báo chí cập nhật các hoạt động liên quan đến người bệnh trong Bệnh viện

           -          Xây dựng các quy trình, quy định trong vận động, tiếp nhận, trợ giúp, hỗ trợ tâm lý, xã hội… cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

V . Thành tích đạt được:

           -          Bằng khen của Hội Thanh niên Việt Nam vì thành tích “Tiếp sức người bệnh” trong Bệnh viện.

-                   Hàng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

 

    VI. Hướng phát triển:

-                   Phối hợp với các khoa, phòng thực hiện tốt chính sách chất lượng của Bệnh viện, góp phần xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị thành địa chỉ tin cậy của người bệnh;

         -            Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến chất lượng nhằm nâng cao mức chất lượng Bệnh viện.

         -            Xây dựng và triển khai thành công các kế hoạch cải tiến chất lượng của từng khoa/phòng, góp phần cải tiến chất lượng bệnh viện.

         -            Duy trì hệ thống quản lý chất lượng, giám sát và đưa ra các khuyến nghị về quản lý chất lượng nhằm góp phần nâng cao mức chất lượng Bệnh viện và đưa Bệnh viện Hữu Nghị đạt mức chuẩn chất lượng cao trong hệ thống các Bệnh viện.

         -            Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động “Tiếp sức người bệnh” trong Bệnh viện.

         -            Xây dựng mạng lưới CTXH tại các khoa và lập kế hoạch hoạt động cho mạng lưới.

         -            Tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến công tác xã hội cho cán bộ viên chức trong Bệnh viện.

         -            Chủ động  xây dựng và phối hợp với các khoa tổ chức các buổi  giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng và tại Bệnh viện.

         -            Vận động tài trợ cho các hoạt động liên quan đến người bệnh trong Bệnh viện.

 

Sửa lần cuối vào Thứ ba, 12 Tháng 3 2019 16:15
Đánh giá
(5 phiếu)
Đọc 10660 lần
Xem thêm trong thể loại này: « Công nghệ cao

Video

Ngày đầu tiên

Banner 01B

 

Đường dây nóng:  19009095

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Địa chỉ: Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3972 2231 - 024 3972 2232  

Website: Http://benhvienhuunghi.vn - Http://huunghihospital.vn  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.